Senkie ljubavi I deo | eBooks | Romance

Senkie ljubavi I deo

Senkie ljubavi I deo PLDZ-4
In Stock
$ 5.99 USD
Buy and Download   > Description

U našem životu se ponekad pojavi inspiracija da napišemo neki stih. Emocije ili misli u nama tkaju svoju pesmu. Mi je prenosimo na papir, ostavljajuci njen trag u vremenu i nama. Nije važno da li je pesma posvecena nekom delu našeg realnog života ili je ona plod naše mašte, imaginacije ili inspiracije. Važno je da deo nas u vremenu koje je naša prošlost u buducnosti trajanja. Ovo je zbirka pesama o ženi, devojci ili mašti koje su bile deo mog traganja za pesnickim izražajem. Nadam se da svako može uživati u mojim pesmama, da može pronaci deo sebe, deo svog života ili je posvetiti nekom svom voljenom bicu. U ,,Senkama ljubavi II deo,, postoje veoma inspirativni odgovori na skoro svaku pesmu iz prvog dela. Bio je to razgovor poezijom izmedu dvoje zaljubljenih koji su se možda znali, prepoznali ili se nikada nisu videli. In our lives, inspiration sometimes arises to write a verse. Emotions or thoughts weave their song in us. We transfer it to paper, leaving its mark in time and us. It doesn’t matter if the song is dedicated to some part of our real life or it is the fruit of our imagination, imagination or inspiration. It is important to part of us in a time that is our past in the future duration. This is a collection of poems about a woman, girl or imagination that were part of my search for poetic expression. I hope that everyone can enjoy my songs, that they can find a part of themselves, a part of their life or dedicate it to some of their loved ones. In "Shadows of Love Part II", there are very inspiring answers to almost every song from the first part. It was a conversation in poetry between two lovers who may have known, recognized or never seen each other.

U našem životu se ponekad pojavi inspiracija da napišemo neki stih. Emocije ili misli u nama tkaju svoju pesmu. Mi je prenosimo na papir, ostavljajuci njen trag u vremenu i nama. Nije važno da li je pesma posvecena nekom delu naš
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews