Ibimanuka Mu Bantu | eBooks | Other

Ibimanuka Mu Bantu

Ibimanuka Mu Bantu PLDZ-1
In Stock
$ 4.99 USD
Buy and Download   > Description

Igitabo "Ibimanuka mu bantu" cyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umwanditsi ku mateka n'ahazaza ha Muntu. Umwanditsi arerekana neza ko twe abatuye isi tutari twenyine mu Isanzure, akagerageza no gusobanura impamvu amateka y'ibimanuka mu isi akomeje guhishwa na bamwe mu bayoboye isi ndetse n'impamvu! Iki gitabo kirimo ubutumwa butandukanye amwe mu moko y'ibimanuka yagiye agenera abatuye isi mu bihe bitandukanye, ubu butumwa bukaba bushimangira isano twe abatuye isi dufitanye n'andi moko atuye indi mibumbe tutabona. Umwanditsi akaba asanga igihe cyarageze ngo abantu batangire kubwirwa ukuri kuzuye kuri ayo mateka.

Igitabo "Ibimanuka mu bantu" cyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umwanditsi ku mateka n'ahazaza ha Muntu. Umwanditsi arerekana neza ko twe abatuye isi tutari twenyine mu Isanzure, akagerageza no gusobanura impamvu amateka y'ibimanuka mu isi akomeje g
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews