SVK-Matematika-Testovanie T9-2019-PDF+Videokurz

SVK-Matematika-Testovanie T9-2019-PDF+Videokurz ELJ-T9-01-0000002-016
In Stock
5.00 EUR
Buy and Download   > Description

English: This is an External testing of pupils of 9th grade for Mathematics in Slovakia. The original Assignments were produced by NÚCEM (http://www.nucem.sk/) the solutions were made by ElearnJet Academy (https://elearnjet.org) in PDF and MP4 files.

Slovencina: Tu nájdete riešenia testu Matematika-T9-2019 - autor zadania NÚCEM (http://www.nucem.sk/). 

Autor riešení: ElearnJet Academy (https://elearnjet.org) v PDF a MP4 súboroch. Test má 30 zadaní, ktoré sme rozdelili v riešenej forme do 3 PDF súborov a 3 video súborov (MP4) po 10 zadaní. 

Riešený test tu ponúkame ako Samoštudijný- a Video kurz (spolu 6 súborov). 

V prípade záujmu organizujeme aj Webinárové kurzy - podrobnosti sú tu: https://elearnjet.org/svk-kurz.

English: This is an External testing of pupils of 9th grade for Mathematics in Slovakia. The original Assignments were produced by NÚCEM (http://www.nucem.sk/) the solutions were made by ElearnJet Academy (https://elearnjet.org) in PDF and MP4
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews