Human Resource Planning and Job Analysis Course | Movies and Videos | Training

Human Resource Planning and Job Analysis Course

Human Resource Planning and Job Analysis Course PLDZ-7
In Stock
$ 69.00 USD
Buy and Download   > Description

Insan kaynaklari planlamasi; talep tahmini, personel arzinin belirlenmesi ve arz ve talebi karsilastirarak planlarin hazirlanmasi. Bu unsurlar, hedeflerin belirlenmesi, çevresel analiz, is analizi ve performans degerlendirmesi gibi faktörler tarafindan desteklenmektedir. Daha önce de belirttigimiz gibi, tüm bu unsurlarin her iste var oldugunu söylemek dogru degildir, ancak her organizasyon bu unsurlari açikça veya dolayli olarak yerine getirir.

Bu derste, bir isveren veya çalisan olarak, çalismalarimiz için temel olarak bilmeniz gereken konular, seçilecek is ve mevcut isimiz video dersleri, anlasilabilir ve uygulanabilir bilgiler ve is hayatimizdaki örneklerle açiklanir ve ögretilir.

Insan kaynaklari planlamasi; talep tahmini, personel arzinin belirlenmesi ve arz ve talebi karsilastirarak planlarin hazirlanmasi. Bu unsurlar, hedeflerin belirlenmesi, çevresel analiz, is analizi ve performans degerlendirmesi gibi faktör
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews