Treasures Of Chinese Instrumental Music - Wind Instruments 320kbps MP3 album | Music | World

Treasures Of Chinese Instrumental Music - Wind Instruments 320kbps MP3 album

Treasures Of Chinese Instrumental Music - Wind Instruments 320kbps MP3 album 73197-2_mp3
In Stock
$ 18.98 USD
Buy and Download   > Description

Chuiguanyue (wind instruments)

 

Volume 1   
1.    "Phoenix Spreading Wings"      Hu Tianquan     
2.    "The Dawn Of Hainan"      Yan Hayden     
3.    "A Peacock Displaying His Feathers"      Li Guanglu     
4.    "Congratulating On The Harvests"      Xu Chaoming     
5.    "Buddhist Temple"      Sun Yude     
6.    "Quiet Thoughts"      Wong Chingkuen     
7.    "Cui Lou Yin"      Zhang Weiliang     
8.    "Grief Of Parting Crane"      Tam Poshek     
9.    "Remembrance Of The Wind"      Chen Chungsheng     
10.    "Pastoral"      Du Chong     
11.    "Moonlit Night Of Erhai"      Zuo Yiwei     

 

Volume 2   
1.    "Feeding Cattle"      Zhao Chunting     
2.    "Tao Jin Ling"      Zhao Chunfeng     
3.    "Tai Huajiao"      Ren Tongxiang     
4.    "Yu Tune"      Hou Yanqiu     
5.    "Yue Diao Kai Men"      Wei Yongtang, Yuan Ziwen     
6.    "Yangguan In Three Tiers"      Jin Shiyi     
7.    "Dreamy Cloud And Mountains"      Zuo Yiwei     
8.    "Grand Prelude"      Bao Jian     
9.    "River Water"      Gu Xinshan     
10.    "Missing"      Hu Haiquan     
11.    "Xia Yuzhou"      Liang Qiu     
12.    "The Lark"      Yu Xunfa     
13.    "Primitive Hunting"      Jiang Guoji     
14.    "Fernleaf Hedge Bamboo Under The Moonlight"      Chen Tao     
15.    "Little Cabbage"      Li Zengguang

This item comes with a Digital Booklet and an album artwork.

Chuiguanyue (wind instruments) Volume 1 1. "Phoenix Spreading Wings" Hu Tianquan 2. "The Dawn Of Hainan" Yan Hayden 3. "A Peacock Displaying His Feathers" Li Guanglu 4. "Congratulating On The Harvests"
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews