Kaedah Menternak Lintah Kawakib

Kaedah Menternak Lintah Kawakib PLDZ-1
Buku “ Kaedah Menternak Lintah Kawakib” ini memberi garis panduan tentang penternakan lintah. Informasi yang diberi adalah hasil pengalaman dan kajian tentang biologi lintah secara sainstifik. Buku ini sesuai untuk individu yang ingin menternak lintah. Segala  teori, pelan binaan kolam dan praktikal menjaga lintah di bincangkan dalam buku ini. Bagi yang ingin membuat minyak lintah sendiri, buku ini menerangkan secara ringkas cara-cara membuat minyak lintah daripada ulama besar dari Yaman, Al Imam Jalaluddin As Suyuti dengan kitabnya berusia lebih 500 tahun. Buku ini setebal mukasurat 90m/s - 15MB/PDF. Buku no ISBN: 978-983-42263-5-0. Semak buku .

TOPIK YANG DI BINCANG:-
BAB 1: Menternak Lintah
BAB 2: Biologi Lintah
BAB 3: Kitaran Hidup dan Habitat
BAB 4: Membina Kolam
BAB 5: Penjagaan Lintah Ternakan
BAB 6: Perubatan dan Cara Membuat Minyak Lintah
BAB 7: Pendapatan
Hubungi saya 0193808132 atau 0133518732(Shamsul atau Siti Hadijah). Website kami klik sini.

Buku “ Kaedah Menternak Lintah Kawakib” ini memberi garis panduan tentang penternakan lintah. Informasi yang diberi adalah hasil pengalaman dan kajian tentang biologi lintah secara sainstifik. Buku ini sesuai untuk individu yang ingin menternak linta
Customer Rating: Be the first to Review this product!
0 0 0 0 reviews