MINDSYNC® Skuld, skam och depression hypnos mp3 download- svenska - swedish | Audio Books | Self-help

MINDSYNC® Skuld, skam och depression hypnos mp3 download- svenska - swedish

MINDSYNC® Skuld, skam och depression hypnos mp3 download- svenska - swedish PLDZ-33
In Stock
$ 19.78 USD
Mindsync
Buy and Download   > Description

Mindsync Quick Tour: http://youtu.be/WbAgw_ggqQU

 
Släpp Skuld och Skam   (även depression* och hämningar) 
 
Skuld är ett lärt beteende som dessutom kan leda till akut depression. 

 
 
 
 
Om du sätter två småbarn i en sandlåda med en enda leksak kommer bara ett av dem att ”vinna” leksaken. Det lilla barnet känner inte minsta skuld över sitt tilltag tills någon vuxen ingriper med tillrättavisningar som: ”Fy! Din elaking! Skäms!” Det som var en lycklig erövring blir nu både negativt och ofta tårfyllt.
Liknande händelser sker flera gånger under barndomen, till och med in i vuxenlivet. Visserligen bör man ta hänsyn till civiliserade sociala normer men det händer ibland att vuxna människor fortfarande känner skuld och skam och känner sig hammade inför olika former av personlig njutning, egenintresse och självförverkligande. Människor kan känna skuld för saker som de gjorde, som de idag upplever att de inte borde ha gjort. De kan dessutom känna skuld för saker som de inte gjorde som de nu upplever att de borde ha gjort. Det här programmet är avsett att hjälpa dig att släppa känslor av skuld och skam som tillhör det förflutna.

*Bra när man inte tror att man är värd bättre pga eventuella tidigare händelser eller uppfostran.
  Se även produkten - självförtroende och självkänsla

 
Hjärnvågsfrekvens: THETA 
 
Antal spår: 3     Total speltid: ca 50 minuter       Mediatyp: Mp3        Bithastighet: 320 kb/s
 
Spår 1:  08:50   Introduktion.

Spår 2:  20:00  
Induktion med hörbar röst + meditationsmusik + subliminala meddelanden + thetavågor via binaural beats +
isochronic tones. 

Spår 3:  20:00  
Meditationssmusik + subliminala meddelanden + thetavågor via binaural beats + isochronic tones.
Spår 3 har ingen hörbar röst. Lämplig för den som inte vill lyssna till induktionen på spår 2.
Mindsync Quick Tour: http://youtu.be/WbAgw_ggqQU Släpp Skuld och Skam (även depression* och hämningar) Skuld är ett lärt beteende som dessutom kan leda till akut depression. Om du sätter tv&aring
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews